با

vpn

از سایت اصلی

subscene.com

استفاده کنید برای اینکه کلودفلر فعال کرده سایت اصلی که کاریش نمیشه کرد اطلاعات دریافت نمیشه

یا از این سایت ها استفاده کنید
subf2m.co
worldsubtitle.site
esubtitle.com
subkade.ir